Blog | Advocatenkantoor Plaat

Nieuws op gebied van familierecht, jeugdrecht, strafrecht en WSNP Schuldsanering
Verbetering doorstroom naar de WSNP

Verbetering doorstroom naar de WSNP

De afgelopen jaren is gebleken dat de doorstroom vanuit het aan de WSNP voorafgaande minnelijk traject naar de wettelijke schuldsaneringsregeling zelf sterk te wensen over laat. De afgelopen jaren groeit het aantal mensen met problematische schulden, terwijl het...

Lees meer
Politieverhoor? Weet wat u te wachten staat!

Politieverhoor? Weet wat u te wachten staat!

Wanneer iemand (voor het eerst) door de politie wordt aangehouden, naar aanleiding van een tegen hem gerezen verdenking van een strafbaar feit, breekt daarmee een onzekere en onduidelijke periode aan. De verdachte is, vanaf het moment van aanhouding, voor politie en...

Lees meer
Erkenning is nog geen gezag

Erkenning is nog geen gezag

Wanneer een kind wordt geboren uit ouders die met elkaar zijn gehuwd of met elkaar een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan dan zijn deze ouders van rechtswege gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag over het kind. Wat betekent dat? Gezag over een kind Een...

Lees meer
Parallel ouderschap: schotten-methode

Parallel ouderschap: schotten-methode

In Nederland gaan jaarlijks ongeveer 70.000 stellen, gehuwd of ongehuwd, uit elkaar. Vaak verlopen deze scheidingen zonder grote problemen voor de kinderen. De meeste ouders vangen hun kinderen, in deze voor iedereen moeilijke periode, goed op waardoor kinderen geen...

Lees meer
Beter(e) toegang tot de WSNP

Beter(e) toegang tot de WSNP

Eind vorig jaar heeft het kabinet besloten maatregelen te nemen om mensen met problematische schulden sneller en beter te helpen. Schuldeisers krijgen een deadline om te reageren op een voorstel van een schuldhulpverlener om er in goed overleg uit te komen. Daarnaast...

Lees meer
Ouderschap na scheiding: coöperatief of parallel?

Ouderschap na scheiding: coöperatief of parallel?

Een scheiding brengt veel met zich mee en is een ingrijpende gebeurtenis voor alle betrokkenen, in het bijzonder de kinderen. Juist daarom is het belangrijk hoe de ouders het ouderschap na de scheiding vormgeven. Het bepaalt voor een groot deel het welzijn van de...

Lees meer
Zzp’er (blijven) tijdens de WSNP?

Zzp’er (blijven) tijdens de WSNP?

Wie wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling is verplicht om, tenminste 36 uur per week, te werken: in loondienst. Wie geen baan heeft, of minder dan 36 uur per week werkt, is verplicht om maandelijks tenminste 4 keer te solliciteren, tenzij sprake...

Lees meer
Schone lei, of toch niet?

Schone lei, of toch niet?

Wie wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling en na afloop van de looptijd daarvan, naar is gebleken, niet tekort is geschoten in de uit de regeling voortvloeiende inspanningsverplichtingen, wordt beloond met de schone lei. Maar die schone lei is niet...

Lees meer

Terug naar home