Beter(e) toegang tot de WSNP

Beter(e) toegang tot de WSNP

Eind vorig jaar heeft het kabinet besloten maatregelen te nemen om mensen met problematische schulden sneller en beter te helpen. Schuldeisers krijgen een deadline om te reageren op een voorstel van een schuldhulpverlener om er in goed overleg uit te komen. Daarnaast...
Zzp’er (blijven) tijdens de WSNP?

Zzp’er (blijven) tijdens de WSNP?

Wie wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling is verplicht om, tenminste 36 uur per week, te werken: in loondienst. Wie geen baan heeft, of minder dan 36 uur per week werkt, is verplicht om maandelijks tenminste 4 keer te solliciteren, tenzij sprake...
Schone lei, of toch niet?

Schone lei, of toch niet?

Wie wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling en na afloop van de looptijd daarvan, naar is gebleken, niet tekort is geschoten in de uit de regeling voortvloeiende inspanningsverplichtingen, wordt beloond met de schone lei. Maar die schone lei is niet...