Advocaat nihilstelling (kinder)alimentatie wegens schuldsanering

Zit u in de schuldsanering? Ik kan voor u een verzoekschrift nihilstelling alimentatie indienen bij de rechtbank. Neem contact op.
Direct contact

Wanneer u wordt toegelaten tot de (buiten)wettelijke schuldsaneringsregeling, dan betekent dat voor ten minste drie jaar een forse daling van uw financiële draagkracht. Immers, de schuldsanerings-regeling vereist dat u maximaal afdraagt voor uw schuldeisers. De daling van uw financiële draagkracht kan gevolgen hebben voor het betalen van alimentatie.

U kunt de rechtbank daarom verzoeken uw alimentatieplicht te ‘pauzeren’ door het aanvragen van een nihilstelling. 

Verzoekschrift nihilstelling

In de schuldsaneringsregeling wordt een berekening gemaakt van het bedrag wat u overhoudt om van te leven: het vrij te laten bedrag (VTLB). Al het inkomen wat dit VTLB te boven gaat, moet aan de schuldeisers worden afgedragen.

Wanneer in de vaststelling van de hoogte van het VTLB geen rekening wordt gehouden met de (kinder)alimentatie, dan bent u niet langer in staat om aan uw verplichting tot betaling van alimentatie te voldoen.

In dat geval zal de rechtbank een verzoek tot nihilstelling van (kinder)alimentatie in beginsel toewijzen.

Advocaat voor nihilstelling (kinder)alimentatie

Neem contact op met mr. Christiaan Plaat voor advies en bijstand voor een verzoek tot nihilstelling van (kinder)alimentatie wegens schuldsanering. Hij kan voor u een verzoekschrift nihilstelling (kinder)alimentatie indienen bij de rechtbank.

U komt vanwege de schuldsaneringsregeling automatisch in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand tegen de laagste eigen bijdrage.

Bel of app: 06-22867246 of mail: info@advocatenkantoorplaat.nl

Direct telefonisch contact

 
Christiaan Plaat

Christiaan Plaat

Advocaat Ede

"Als advocaat wil ik rechtsbijstand verlenen aan een ieder die daarom verzoekt, ongeacht leeftijd of maatschappelijke positie. Vertrouwen, integriteit, waardigheid en respect zijn daarbij kernwaarden."

Direct contact met Christiaan Plaat