Overname schulden gedupeerden toeslagenaffaire, compensatie (€ 30.000,-) niet naar de boedel

In een brief van 20 april 2021 aan de Tweede Kamer laat Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van Financiën, weten dat de Belastingdienst alle private schulden van gedupeerden van de toeslagenaffaire compenseert, naast de kwijtschelding van publieke schulden.  

Na het eerdere besluit van de regering om de overheidsschulden kwijt te schelden is nu ook besloten om private schulden over te nemen van getroffen ouders in de WSNP. De regering komt daarmee ook aan de private schuldeisers tegemoet.

Kwijtschelding schulden van ouders in WSNP

De Belastingdienst schrijft op haar website:

Volgens de huidige wet moet de €30.000 compensatie gebruikt worden om schuldeisers af te betalen. Dat willen we niet. Daarom hebben we besloten dat het Rijk garant gaat staan voor 100% van de oorspronkelijke schulden. Met deze garantie vragen we bewindvoerders Wsnp de €30.000 buiten ‘de boedel’ te houden, zoals dat heet. Zodat dat geld ook echt voor de ouder is.

Zie: Kwijtschelding schulden van ouders in de Wsnp en Msnp – Toeslagen Herstel (belastingdienst.nl)

Bovendien geldt dit niet alleen voor ouders op wie de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) van toepassing is, maar ook op ouders die een minnelijke schuldsaneringsregeling (MSNP) hebben.

Kwijtschelding schulden van ouders met MSNP

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen schrijft hierover:

Een aanzienlijke groep ouders heeft een regeling binnen de Wsnp, dat is de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Dat is een traject van 3 jaar. De rechter bepaalt wat er moet worden betaald per maand. Een zware regeling, omdat een gezin dan met heel weinig geld rond moet komen. Als er na 3 jaar nog schulden over zijn, worden deze kwijtgescholden. Dit zijn afspraken die de rechter heeft gemaakt, en daar kunnen we niet zo maar aan tornen.

 

We hebben nu besloten dat we de schulden van de mensen in de Wsnp afbetalen. Dat geldt óók voor ouders met Msnp. Dat is de Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen. Met de branchevereniging van beide schuldsaneringstrajecten heb ik afspraken gemaakt.

 

Deze groep van ongeveer 1.000 ouders krijgt dus voor 1 mei het geld overgemaakt: €30.000. Als ze recht hebben op meer geld, komt er ook meer geld.

 

De schulden van deze ouders worden door Toeslagen zo snel mogelijk voldaan. We hebben de beslissing net genomen. Dat betekent dat er veel geregeld moet worden. Daarom kan het nog even duren tot ouders het schuldsaneringstraject écht kunnen verlaten. Maar ze krijgen wél €30.000 waarover ze zelf kunnen beschikken.

Zie: Alexandra Schrijft: Wsnp en Msnp – Toeslagen Herstel (belastingdienst.nl)

Brief aan de Tweede Kamer

In haar brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen:

Gewoonlijk is het formeel en correct beëindigen van een WSNP-traject een langdurig proces. Pas na het formele opheffen van dat traject door de rechtbank is de ouder vrij van de eisen en het strikte regime. Ik vind het onacceptabel dat deze toeslagouders nog steeds tegen een bestaansminimum leven. Om die reden ben ik in gesprek gegaan met de rechters-commissaris in faillissementen en  surseances van betaling (Recofa), bureau WSNP van de Raad voor de Rechtsbijstand en branchevereniging van bewindvoerders (BBW) om te zoeken naar een oplossing die voldoet aan bovengenoemde uitgangspunten. Uit deze gesprekken bleek dat het erg lastig is om tot een snelle oplossing te komen die aan al mijn uitgangspunten voldoet. Dat heeft vooral te maken met de bestaande wetgeving, de korte tijd die we hebben om een oplossing tot uitvoering te brengen en het geven van garantie dat ouders uit de problemen te komen. Daarbij wil ik ook de belangen van schuldeisers niet uit het oog verliezen.                                        

Daarom heb ik besloten om, naast het kwijtschelden van publieke schulden, alle bestaande resterende (private) schulden in deze trajecten te compenseren en daarmee WSNP-bewindvoerders, gedupeerden, hun partners en hun schuldeisers de garantie te geven dat er een oplossing komt voor de schulden. Dit zorgt ervoor dat, vooruitlopend op het uitbetalen van de verificatielijst aan de WSNPbewindvoerders, Toeslagen het compensatiebedrag aan deze gedupeerden uit kan betalen.   De oplossing is mogelijk dankzij de medewerking van bewindvoerders en kan alleen werken als er een garantie kan worden afgegeven richting schuldeisers dat de volledige schulden worden overgenomen. De nog af te geven garantie dat deze schulden betaald zullen worden zorgt ervoor dat de €30.000 niet in de boedel hoeft te belanden, maar tot de beschikking komt voor de ouder en dat ook blijft.

Volgens de huidige planning betekent dit dat deze ouders op 30 april zullen worden uitbetaald en het geld in de week van 2 mei op hun bankrekening zal staan. Vanaf deze donderdag zal UHT zowel ouders als bewindvoerders hierover gaan informeren. Nadat de garantieverklaring is ontvangen, kan de bewindvoerder het beëindigen van de WSNP in gang zetten; voor het betalen van de schulden aan de bewindvoerder om uiteindelijk de WSNP te beëindigen, is echter nog wel een juridische grondslag vereist. In de tussentijd zullen de ouders wel vrijelijk over 30K beschikken, maar nog steeds in het WSNPtraject zitten. Toeslagen zal nadat de verificatielijst is vastgesteld en is ingediend, deze betalen; deze betaling zal op een rechtmatige manier vorm gegeven worden. De opgespaarde boedelrekening zal vervolgens ten gunste van de ouder komen. Ook zal het Rijk de WSNP-bewindvoerder vergoeden ter compensatie van het geleverde werk om deze oplossing tot stand te laten komen.

Zie: Uitbetaling en overnemen schulden voor ouders in de MSNP en WSNP | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Meer weten?

Meer weten over een schone lei na de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of over Hoger Beroep WSNP? Neem contact op met Mr. C.C.W. (Christiaan) Plaat, advocaat in Ede.