Ots van minderjarigen: wat houdt het in?

Ots van minderjarigen: wat houdt het in?

Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien, waarbij een gezonde geestelijke en lichamelijke ontwikkeling voorop staat. Soms wordt, om welke reden dan ook, de veiligheid of ontwikkeling van een kind bedreigd. De Raad voor de Kinderbescherming kan dan over gaan tot het...
Gezamenlijk gezag na erkenning

Gezamenlijk gezag na erkenning

Op 1 januari 2023 is een nieuwe wet in werking getreden die bepaalt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners gezamenlijk het gezag over hun kind uitoefenen na erkenning van hun kind Deze Wet erkenning en gezag zorgt voor een automatische toekenning van het...
Erkenning is nog geen gezag

Erkenning is nog geen gezag

Wanneer een kind wordt geboren uit ouders die met elkaar zijn gehuwd of met elkaar een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan dan zijn deze ouders van rechtswege gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag over het kind. Wat betekent dat? Gezag over een kind Een...
Parallel ouderschap: schotten-methode

Parallel ouderschap: schotten-methode

In Nederland gaan jaarlijks ongeveer 70.000 stellen, gehuwd of ongehuwd, uit elkaar. Vaak verlopen deze scheidingen zonder grote problemen voor de kinderen. De meeste ouders vangen hun kinderen, in deze voor iedereen moeilijke periode, goed op waardoor kinderen geen...