In het insolventierecht gelden korte termijnen, in het bijzonder voor het instellen van rechtsmiddelen tegen een gerechtelijke uitspraak. Zo is de termijn voor hoger beroep in een WSNP-zaak slechts 8 dagen. Deze hogerberoeptermijn begint op de dag ná de datum die op...

Lees meer