Eind vorig jaar heeft het kabinet besloten maatregelen te nemen om mensen met problematische schulden sneller en beter te helpen. Schuldeisers krijgen een deadline om te reageren op een voorstel van een schuldhulpverlener om er in goed overleg uit te komen. Daarnaast wordt de drempel lager voor mensen met schulden om sneller (opnieuw) toegang te krijgen tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP).

Na 2 jaar toegang tot schuldsanering

Op dit moment kan iemand met schulden pas na vijf jaar te goeder trouw te zijn geweest met succes verzoeken om te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling. Om te voorkomen dat een oplossing voor mensen met problematische schulden te lang uitblijft, en de schulden al die tijd verder oplopen, wordt de periode van vijf jaar verkort naar twee jaar. Dit geldt ook voor een beroep op de hardheidsclausule.

Opnieuw toelating tot WSNP

Schuldenaren die binnen een periode van tien jaar na WSNP opnieuw in de schulden komen kunnen momenteel binnen deze periode niet opnieuw worden toegelaten tot de WSNP.

Het kabinet stelt voor dat de rechter de mogelijkheid krijgt om mensen die buiten hun schuld, bijvoorbeeld als gevolg van een economische crisis, binnen tien jaar opnieuw in de financiële problemen komen, wel opnieuw toe te laten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling. Dat geldt ook voor hen die een eerdere regeling niet hebben kunnen afmaken maar daartoe nu wel in staat worden geacht.

De toekomst zal leren welke van deze voorstellen daadwerkelijk wettelijke status zullen krijgen.

Meer weten?

Meer weten over het ondernemen tijdens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of over Hoger Beroep WSNP? Neem contact op met Mr. C.C.W. (Christiaan) Plaat, advocaat in Ede.