Advocaat bij verdenking van winkeldiefstal

Wordt u verdacht van winkeldiefstal? Hiermee kan ik u bijstaan. Neem nu contact op.
Direct contact

Winkeldiefstal is een strafbaar feit dat in Nederland als een misdrijf wordt beschouwd. Het kan leiden tot ernstige juridische consequenties, waaronder boetes, gevangenisstraf en een strafblad.

Bij winkeldiefstal gaat het er om of vastgesteld kan worden dat iemand goederen heeft weggenomen met de bedoeling om die goederen te houden zonder daarvoor te betalen. 

Als u verdacht wordt van winkeldiefstal, schakel dan altijd een advocaat in om u bij te staan en om u te verdedigen.

“Een winkeldief die op heterdaad wordt betrapt, moet altijd € 181 euro boete betalen en moet de geleden schade vergoeden aan de winkelier.”

Gevolgen van winkeldiefstal

In artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht staat opgenomen dat:

“Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.” 

Dit betreft een eenvoudige diefstal. Daarnaast zijn er nog andere vormen van diefstal:

  • Gekwalificeerde winkeldiefstal

Onder gekwalificeerde winkeldiefstal wordt diefstal met een bijkomstige omstandigheid bedoeld. Denk bijvoorbeeld aan diefstal met een inbraak of diefstal van twee of meer personen.

  • Winkeldiefstal met geweld of bedreiging

Onder winkeldiefstal met geweldig of bedreiging wordt een winkeldiefstal bedoeld waarbij gebruik gemaakt wordt van geweld of waarbij andere personen bedreigd worden.

De gevolgen van een winkeldiefstal zijn afhankelijk van de vorm van de winkeldiefstal. Vanzelfsprekend staat er een andere straf op een winkeldiefstal waarbij een medewerker onder dreiging van een pistool wordt gehouden dan op een kind dat een snoepje in zijn of haar jaszak stopt.

Winkeldiefstal met zelfscan

Tegenwoordig gebruiken steeds meer Nederlanders een zelfscan tijdens hun bezoek aan de supermarkt. In sommige supermarkten is er zelfs geen ander alternatief. Met het gebruik van een zelfscan neemt ook het risico toe op het vergeten te scannen van een product.

Het vergeten te scannen van een product is nog geen diefstal, als er geen sprake is van opzet. Is er wel sprake van opzet? U moet dan de schade vergoeden aan de winkelier.

Boete bij winkeldiefstal

Behalve het risico dat u voor een winkeldiefstal een straf opgelegd krijgt, bestaat ook de kans dat u de winkelier een standaard schadevergoeding van € 181 moet betalen.

Deze schadevergoeding is bedoeld voor de kosten die zijn gemoeid met de diefstal. Daarnaast kan een winkelier u de toegang tot de winkel laten ontzeggen, voor een periode van een jaar.

Wordt u beschuldigd van winkeldiefstal? Schakel altijd een advocaat in om u te verdedigen. Een advocaat staat u bij tijdens het hele juridische proces.

Dagvaarding winkeldiefstal

Heeft u wegens verdenking van winkeldiefstal een dagvaarding ontvangen voor een zitting bij de rechtbank of het Openbaar Ministerie? Dan is het belangrijk om met een advocaat zorgvuldig te bespreken wat er in de winkel nu precies is gebeurd en hoe het is gebeurd.

Door een analyse van de toedracht en van het dossier kan de advocaat beoordelen of in uw zaak voldoende bewijs bestaat.

Kind heeft gestolen

Helaas kan uw kind in de verleiding komen om iets mee te nemen uit een winkel zonder daarvoor te betalen. Er is ook dan sprake van winkeldiefstal. U kunt daarmee in een vervelende situatie belanden.

Heeft uw kind iets gestolen uit een winkel? Het is belangrijk om dan aangifte te doen bij de politie. De politie gaat dan in gesprek met uw kind over wat er is gebeurd en welke gevolgen dit heeft. U kunt beter zelf een melding maken, dan dat er aangifte tegen uw kind wordt gedaan.

Winkeldiefstal door kind onder de 12 jaar

Kinderen onder de 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk vervolgd worden. Als zij betrapt worden op winkeldiefstal, kan hier wel aangifte van gedaan worden bij de politie. De politie doet vervolgens melding hiervan bij Veilig Thuis, welke de melding beoordeelt en hulp inschakelt.

Advocaat voor winkeldiefstal

Wordt u verdacht van winkeldiefstal? Neem contact op met strafrechtadvocaat mr. Christiaan Plaat voor advies en bijstand.

Bel of app: 06-22867246 of mail: info@advocatenkantoorplaat.nl

Direct telefonisch contact

Christiaan Plaat

Christiaan Plaat

Advocaat Ede

"Als advocaat wil ik rechtsbijstand verlenen aan een ieder die daarom verzoekt, ongeacht leeftijd of maatschappelijke positie. Vertrouwen, integriteit, waardigheid en respect zijn daarbij kernwaarden."

Direct contact met Christiaan Plaat