Een scheiding brengt veel met zich mee en is een ingrijpende gebeurtenis voor alle betrokkenen, in het bijzonder de kinderen. Juist daarom is het belangrijk hoe de ouders het ouderschap na de scheiding vormgeven. Het bepaalt voor een groot deel het welzijn van de kinderen na scheiding.

Ouderschapsvormen na scheiding

Grofweg zijn er voor ouders twee manieren om het ouderschap na scheiding vorm te geven: coöperatief ouderschap of parallel ouderschap.

Coöperatief ouderschap

Wanneer er tussen de ouders onderling tijdens en na de scheiding weinig conflicten zijn (geweest) is coöperatief ouderschap een mogelijkheid. In dat geval werken de ouders met elkaar samen, op basis van wederzijds respect. Ouders communiceren direct met elkaar en zijn flexibel over afspraken rondom het contact met de kinderen.

Parallel ouderschap

In geval van parallel ouderschap is er tussen de ouders geen samenwerking en communicatie, maar geven de ouders ieder voor zich het ouderschap vorm waarbij contact met de andere ouder wordt vermeden. De noodzakelijke communicatie is uiterst minimaal bijvoorbeeld alleen schriftelijk, door middel van enkel e-mail een heen-en-weer-schriftje. Beslissingen over de kinderen die gezamenlijk moeten worden genomen worden geformaliseerd bijvoorbeeld door een overeenkomst of via de rechtbank. Afspraken betreffende de kinderen gelden strikt.

Van parallel naar coöperatief, of andersom

Coöperatief en parallel ouderschap zijn twee uitersten waarbinnen het ouderschap vorm kan krijgen en waarbij in de loop van de tijd het ouderschap van het ene in het andere kan overlopen.

Ouders, waarbij tijdens en na de scheiding er veel strijd en onrust is, kiezen voor parallel ouderschap om voor de kinderen de noodzakelijke rust te realiseren. Wanneer na verloop van tijd het contact tussen de ouders wordt hersteld en samenwerking (weer) mogelijk is kan parallel ouderschap plaats maken voor een meer coöperatieve vorm van ouderschap.

Het omgekeerde kan natuurlijk ook, waarbij een in eerste instantie coöperatief ouderschap verschuift naar een (meng)vorm van meer parallel georiënteerd ouderschap. Het spreekt voor zich dat (ook) parallel ouderschap alleen werkt wanneer beide ouders zich aan de gemaakte afspraken houdt. Anders kan ook het parallel ouderschap zelf een nieuw strijdveld worden.

Advocaat gespecialiseerd in familierecht

Meer weten over omgang, gezag en andere onderwerpen in het familierecht? Neem contact op met mr. C.C.W. (Christiaan) Plaat.