Vervangende toestemming

Weigert uw ex-partner om toestemming te geven voor het nemen van een beslissing over uw kind? Vraag dan vervangende toestemming aan bij de rechtbank. Hiermee kan ik u bijstaan. Neem nu contact op.
Direct contact

Wanneer de ouders van een kind uit elkaar gaan, ontstaan er soms situaties waarin beide ouders toestemming moeten verlenen voor het nemen van een beslissing of handeling ten behoeve van het kind. 

Als een ex-partner niet beschikbaar is of weigert toestemming te geven, levert dit complexe situaties op in het ouderschap na een (echt)scheiding. In dit soort situaties kan de rechtbank worden verzocht om vervangende toestemming te verlenen.

De rechtbank neemt dan een beslissing in het belang van het kind. Dit is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (artikel 1:253a BW).

Wat is vervangende toestemming?

Vervangende toestemming is een alternatief voor het kunnen nemen van een voor het kind noodzakelijke beslissing, wanneer de andere ouder geen medewerking verleent.

Deze beslissingen kunnen betrekking hebben op verschillende aspecten van het leven van het kind en kunnen daardoor heel uiteenlopend zijn. Denk bijvoorbeeld aan:

Hoe werkt het aanvragen van vervangende toestemming?

Wanneer u als ouder vervangende toestemming nodig heeft, kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank. Het is belangrijk om aan te tonen dat u alle redelijke inspanningen heeft geleverd om de toestemming van de andere ouder te verkrijgen, maar dat dit niet is gelukt. De rechter zal vervolgens het belang van het kind als leidraad nemen bij het nemen van een beslissing.

De aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure voor vervangende toestemming is afhankelijk van de reden van de aanvraag. Het erkennen van een kind vereist bijvoorbeeld heel andere informatie dan het reizen met een kind naar het buitenland.

Over het algemeen bestaat de gehele aanvraagprocedure uit een aantal algemene stappen, namelijk het versturen van het verzoekschrift, de zitting en de uitspraak.

Voor het aanvragen van vervangende toestemming heeft u altijd een advocaat nodig.

Stap 1: Verzoekschrift

Uw advocaat stuurt een brief naar de rechtbank met het verzoek tot vervangende toestemming. Dit heet ook wel een verzoekschrift. Het is belangrijk om goed te onderbouwen waarom u vervangende toestemming nodig heeft en waarom u geen toestemming heeft gehad van uw ex-partner.

Stap 2: Zitting

Tijdens de zitting heeft u de mogelijkheid om uw redenen voor de vervangende toestemming toe te lichten aan de rechter, om vragen van de rechter te beantwoorden en/of uitleg te geven.

Familiezittingen zijn niet openbaar.

Stap 3: Uitspraak

Een maand na de zitting doet de rechter een uitspraak. De rechter weegt hiervoor zorgvuldig de belangen tegen elkaar af en bepaalt in het belang van het kind of er wel of geen vervangende toestemming verleend wordt.

Bent u het niet eens met de uitspraak? Dan kunt u tegen de uitspraak in beroep gaan. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Waarvoor is vervangende toestemming nodig?

Er zijn verschillende situaties waarin u als ouder vervangende toestemming voor ouderlijk gezag zou kunnen aanvragen. Misschien wilt u bijvoorbeeld een medische behandeling voor uw kind ondergaan, maar is de andere ouder niet bereikbaar of weigert deze toestemming te geven. Of misschien wilt u verhuizen met uw kind, maar is de andere ouder het hier niet mee eens.

In dergelijke gevallen kan vervangende toestemming de mogelijkheid bieden om de beslissing te nemen die in het belang van het kind is.

Griffierecht bij vervangende toestemming

Het aanvragen van vervangende toestemming valt onder civiele rechtszaken: dit betekent dat zowel u als verzoeker als uw ex-partner als wederpartij het griffierecht betaalt.

Het griffierecht wordt ieder jaar vastgesteld door de Rijksoverheid.

Lagere kosten bij lager inkomen

Heeft u een laag inkomen? Dan betaalt u ook minder griffierecht. Hiervoor dient uw advocaat een verzoek in.

Hulp bij vervangende toestemming

Weigert uw ex-partner toestemming te verlenen en heeft u hulp nodig bij de aanvraag hiervan? Of wilt u juridisch advies inwinnen? Mr. Christiaan Plaat begrijpt hoe belangrijk het is om de juiste informatie en ondersteuning te krijgen wanneer u te maken heeft met vraagstukken rondom vervangende toestemming.

Schakel daarom een advocaat in voor het begrijpen van de juridische procedures en het indienen van een verzoek bij de rechtbank.

Bel of app: 06-22867246mail: info@advocatenkantoorplaat.nl of vul onderstaand het contactformulier in.

Direct telefonisch contact

Christiaan Plaat

Christiaan Plaat

Advocaat Ede

"Als advocaat wil ik rechtsbijstand verlenen aan een ieder die daarom verzoekt, ongeacht leeftijd of maatschappelijke positie. Vertrouwen, integriteit, waardigheid en respect zijn daarbij kernwaarden."

Direct contact met Christiaan Plaat