Derdengelden

Advocatenkantoor Plaat

Advocatenkantoor Plaat ontvangt geen derdengelden en is om die reden vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden beschikbaar te hebben.