Advocaat bij verdenking van mishandeling Ede

Wordt u verdacht van mishandeling? Hiermee kan ik u bijstaan. Neem nu contact op.
Direct contact

Wat precies mishandeling is, wordt niet in de wet omschreven, maar is in de rechtspraak ingevuld.

Van mishandeling is sprake wanneer iemand een ander opzettelijk pijn doet of letsel toebrengt.

Als u verdachte bent van mishandeling, kan ik u bijstaan als advocaat.

Eenvoudige en zware mishandeling

De wet maakt onderscheid tussen twee vormen van mishandeling: eenvoudige mishandeling en zware mishandeling.

  1. Eenvoudige mishandeling is mishandeling waarvan een volledig herstel mogelijk is.
  2. Zware mishandeling is mishandeling waarbij de gevolgen blijven bestaan, bijvoorbeeld littekens of ander blijvend letsel. In het geval van zware mishandeling is volledige genezing dus niet mogelijk.

Niet elke mishandeling met blijvende gevolgen geldt als zware mishandeling.  Bij een verdenking van zware mishandeling, moet er ook sprake zijn van opzet tot het toebrengen van blijvend letsel.

Wanneer er geen sprake was van opzet, maar de mishandeling wel blijvend letsel tot gevolg had, is er sprake van een aparte vorm. Dit valt onder ‘eenvoudige mishandeling met als gevolg zwaar lichamelijk letsel’.

Daarbij is geen sprake van opzettelijk gericht toebrengen van blijvend letsel, terwijl er toch blijvend letsel ontstaat. Dit geldt als strafverzwarende omstandigheid.

Verdacht van mishandeling?

Wordt u verdacht van mishandeling en heeft u daarom een dagvaarding ontvangen voor een zitting van de rechtbank of het Openbaar Ministerie? Dan is het belangrijk de hulp van een advocaat in de schakelen. Met een advocaat gaat u zorgvuldig bespreken wat er nu precies is gebeurd, en hoe het is gebeurd.

Met een analyse van de toedracht en van het dossier kan de advocaat beoordelen of in uw zaak voldoende bewijs bestaat.

Strafrecht advocaat Ede

Wordt u verdacht van mishandeling? Neem contact op met strafrechtadvocaat mr. Christiaan Plaat voor advies en bijstand.

Bel of app: 06-22867246 of mail: info@advocatenkantoorplaat.nl

Direct telefonisch contact

 
Christiaan Plaat

Christiaan Plaat

Advocaat Ede

"Als advocaat wil ik rechtsbijstand verlenen aan een ieder die daarom verzoekt, ongeacht leeftijd of maatschappelijke positie. Vertrouwen, integriteit, waardigheid en respect zijn daarbij kernwaarden."

Direct contact met Christiaan Plaat