Strafrecht

Het strafrecht wordt toegepast vanaf het moment dat iemand wordt verdacht. Laat mij u helpen.
Direct contact

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden. Het kan worden toegepast vanaf het moment dat iemand wordt verdacht van een strafbaar feit. Ook bepaalt het rechtsgebied de positie en bevoegdheden van het slachtoffer van een strafbaar feit.

 

Onderdelen strafrecht

  • vermogensdelicten (o.a. diefstal, oplichting)
  • geweldsdelicten (o.a. mishandeling, bedreiging, vernieling, huiselijk geweld, openlijke geweldpleging)
  • levensdelicten (o.a. doodslag)
  • zedenmisdrijven (o.a. verkrachting, ontucht)
  • mensenhandel
  • opiumwetdelicten

 

Strafrechtadvocaat

Wordt u verdacht van een strafbaar feit of wordt u opgeroepen voor een verhoor? Neem contact op met strafrechtadvocaat Christiaan Plaat zodat u weet waar u aan toe bent.

Direct telefonisch contact

Direct contact met Christiaan Plaat