Vervangende toestemming medische behandeling

Weigert uw ex-partner om toestemming te geven voor het nemen van een beslissing over uw kind? Vraag dan vervangende toestemming aan bij de rechtbank. Hiermee kan ik u bijstaan. Neem nu contact op.
Direct contact

Als ouder is de gezondheid van uw kind van het grootste belang. In gevallen waarin medische behandeling nodig is, kan een meningsverschil tussen ouders in de weg zitten.

U heeft als ouder gezag over uw kind. U moet dus ook toestemming verlenen, voordat uw kind een medische behandeling ondergaat. Maar hoe zit dit bij gezamenlijk ouderlijk gezag? En wat betekent de mening van uw kind?

Wat wil het kind: leeftijd bepaalt

Bij het bepalen van een medische behandeling van een kind speelt leeftijd een heel belangrijke rol. Dat geldt niet alleen voor de beslissing die de ouders nemen, maar ook voor wat het kind zelf wil. Een kind heeft namelijk vanaf 16 jaar het recht om zelf beslissingen te nemen.

Leeftijd tot 12 jaar

Kinderen tot 12 jaar mogen geen beslissingen nemen over medische behandelingen. In deze leeftijdscategorie heeft u als ouder de volledige zeggenschap.

Hoewel u als ouder beslist, is het natuurlijk belangrijk om de mening van uw kind te betrekken bij uw besluitvorming. Bij het weigeren van toestemming kan een zorgverlener de rechter vragen om vervangende toestemming, vooral als het leven van uw kind in gevaar is.

Van 12 tot 16 jaar

In de leeftijdscategorie van 12 tot 16 jaar moet zowel u als ouder als uw kind toestemming geven voor medische behandelingen. De mening van uw kind wordt serieus genomen, en behandelingen worden in principe niet uitgevoerd zonder zijn of haar toestemming. Er gelden echter wel uitzonderingen, zoals bij ernstige nadelige gevolgen als gevolg van niet behandelen.

Vanaf 16 jaar

Vanaf 16 jaar mag uw kind zelfstandig beslissingen nemen over medische behandelingen en heeft het recht op informatie hierover. Als ouder heeft u in principe geen automatisch recht op informatie, tenzij uw kind daar expliciet toestemming voor geeft.

Vervangende toestemming nodig bij medische behandeling

In situaties waarin uw ex-partner geen toestemming geeft voor een medische behandeling voor uw kind(eren) onder de 16 jaar, kunt u vervangende toestemming aanvragen bij de rechter. De rechter oordeelt hierbij altijd in het belang van het kind.  

Maar ook een zorgverlener kan vervangende toestemming aanvragen bij de rechter, als een ouder geen toestemming geeft. De rechter zal deze toestemming overwegen als het weigeren van de behandeling het leven van uw kind in acuut gevaar brengt. Indien nodig kan de rechter ook tijdelijke beperkingen van uw gezag overwegen.

Hulp bij vervangende toestemming

Weigert uw ex-partner toestemming te verlenen en heeft u hulp nodig bij de aanvraag hiervan? Of wilt u juridisch advies inwinnen? Mr. Christiaan Plaat begrijpt hoe belangrijk het is om de juiste informatie en ondersteuning te krijgen wanneer u te maken heeft met vraagstukken rondom vervangende toestemming.

Schakel daarom een advocaat in voor het begrijpen van de juridische procedures en het indienen van een verzoek bij de rechtbank.

Bel of app: 06-22867246mail: info@advocatenkantoorplaat.nl of vul onderstaand het contactformulier in.

Direct telefonisch contact

Christiaan Plaat

Christiaan Plaat

Advocaat Ede

"Als advocaat wil ik rechtsbijstand verlenen aan een ieder die daarom verzoekt, ongeacht leeftijd of maatschappelijke positie. Vertrouwen, integriteit, waardigheid en respect zijn daarbij kernwaarden."

Direct contact met Christiaan Plaat