Vervangende toestemming voor naamswijziging

Weigert uw ex-partner om toestemming te geven voor het nemen van een beslissing over uw kind? Vraag dan vervangende toestemming aan bij de rechtbank. Hiermee kan ik u bijstaan. Neem nu contact op.
Direct contact

Wilt u de achternaam van uw kind wijzigen, maar krijgt u hiervoor geen toestemming van de andere ouder? U kunt dan een verzoek tot vervangende toestemming indienen bij de rechter.

Voor het vragen van vervangende toestemming heeft u altijd een advocaat nodig. 

Wat is vervangende toestemming?

Vervangende toestemming houdt in dat één van beide ouders van het kind weigert ergens toestemming voor te geven, waardoor de andere ouder een verzoek in kan dienen bij de rechter. De rechter kan dan vervangende toestemming verlenen: de ene ouder heeft dan geen toestemming van de andere ouder nodig.

Vervangende toestemming bij naamswijziging

Onder normale omstandigheden moeten beide ouders het verzoek tot naamswijziging ondertekenen als ze gezamenlijk ouderlijk gezag hebben. Als een ouder weigert, kan de rechter vervangende toestemming verlenen. Dit betekent dat u, zelfs zonder de medewerking van de andere ouder, het verzoek kunt indienen.

Maar let op! De mening van de andere ouder wordt altijd gevraagd en het aanvragen van vervangende toestemming betekent niet automatisch dat dit ook wordt toegewezen.

Vervangende toestemming wordt toegewezen

Als de rechter zich over het verzoek heeft gebogen en vervangende toestemming heeft toegewezen, wordt het verzoek tot naamswijziging inhoudelijk beoordeeld. Zelfs als een ouder geen gezag heeft, kan hij of zij nog steeds zijn mening over het verzoek geven. Een uitzondering geldt voor kinderen van 12 jaar en ouder, waarbij de wil van het kind doorslaggevend is.

Uitzonderlijke situaties

In sommige gevallen kan het verzoek worden toegewezen, zelfs als een ouder het er niet mee eens is. Dit kan gebeuren als deze ouder:

  • strafrechtelijk is veroordeeld. De ouder is veroordeeld voor het plegen van een misdrijf tegen het kind.
  • geen onderdeel is van gezinsverband: De ouder heeft niet of nauwelijks met het kind in gezinsverband heeft samengeleefd.

Hulp bij vervangende toestemming

Weigert uw ex-partner toestemming te verlenen voor een naamswijziging of heeft u hulp nodig bij de aanvraag hiervan? Mr. Christiaan Plaat begrijpt hoe belangrijk het is om de juiste informatie en ondersteuning te krijgen wanneer u te maken heeft met vraagstukken rondom vervangende toestemming.

Schakel daarom een advocaat in voor het begrijpen van de juridische procedures en het indienen van een verzoek bij de rechtbank.

Bel of app: 06-22867246mail: info@advocatenkantoorplaat.nl of vul onderstaand het contactformulier in.

Direct telefonisch contact

Christiaan Plaat

Christiaan Plaat

Advocaat Ede

"Als advocaat wil ik rechtsbijstand verlenen aan een ieder die daarom verzoekt, ongeacht leeftijd of maatschappelijke positie. Vertrouwen, integriteit, waardigheid en respect zijn daarbij kernwaarden."

Direct contact met Christiaan Plaat