Op 1 januari 2023 is een nieuwe wet in werking getreden die bepaalt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners gezamenlijk het gezag over hun kind uitoefenen na erkenning van hun kind

Deze Wet erkenning en gezag zorgt voor een automatische toekenning van het ouderlijk gezag na het erkennen van een kind, ook als u ongehuwd of niet-geregistreerd partner bent.

Erkenning

Gezamenlijk gezag begint met het erkennen van het kind. De ouder die zijn kind erkent laat een familierechtelijke betrekking tussen de erkenner en het kind ontstaan. Ten gevolge daarvan ontstaat:

  • een wettelijke onderhoudsplicht tot het kind 21 jaar wordt
  • een keuze voor de achternaam van het kind
  • het kind wordt wettelijk erfgenaam van de erkenner

Gezag ouder na erkenning kind

Wat houdt het gezag dan in? Het gezag dat een ouder uitoefent over een kind gaat om juridische verantwoordelijkheid voor en zeggenschap over het kind. De ouder met gezag moet het kind verzorgen en opvoeden en mag meebeslissen over belangrijke dingen in het leven van het kind.

Als wettelijk vertegenwoordiger van het kind mag een ouder met gezag ook officiële handelingen namens het kind verrichten. Belangrijke dingen zijn bijvoorbeeld zaken als de woonplaats, de school en eventuele medische behandeling van het kind.

Gezamenlijk gezag betekent gezamenlijk beslissen

Wanneer beide ouders het gezag hebben dan moeten zij over deze zaken elkaars wederzijdse toestemming hebben. Dat geldt ook wanneer een ouder met een kind wil verhuizen. Ook daarvoor is toestemming van de andere ouder (met gezag) voor nodig.

Nieuwe wet: automatisch gezag na erkenning

Op 1 januari 2023 is een nieuwe wet in werking getreden die bepaalt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners gezamenlijk het gezag over hun kind uitoefenen na erkenning van hun kind. Daarmee is een einde gekomen aan de praktijk dat na erkenning de ouders nog het gezamenlijk gezag moeten aanvragen door middel van inschrijving in het gezagsregister.

Wat betekent de nieuwe Wet erkenning en gezag?

De nieuwe situatie betekent dat ouders, die al voorafgaand aan de geboorte van het kind de erkenning hebben geregeld, direct vanaf de geboorte van het kind het gezamenlijk gezag uitoefenen. Wordt het kind pas na de geboorte door de ouders erkend dat geldt vanaf dat moment gezamenlijk gezag.

Uitzondering bij erkenning door vervangende toestemming

Voor de nieuwe praktijk geldt wel een belangrijke uitzondering die de oude situatie tot gevolg heeft: wanneer geen sprake is van een gezamenlijke erkenning (door beide ouders), maar de erkenning is gerealiseerd door vervangende toestemming van de rechtbank, dan ontstaat er niet van rechtswege gezamenlijk gezag en heeft alleen de moeder het gezag.

Dat zal betekenen dat de vader voor het verkrijgen van gezamenlijk gezag opnieuw een beslissing (vervangende toestemming) van de rechtbank nodig heeft, zoals tot 1 januari 2023 ook al de praktijk was.

Familierechtadvocaat

Meer weten over omgang, gezag en andere onderwerpen in het familierecht? Christiaan Plaat is advocaat familierecht in Ede. Met zijn praktijk beschikt hij over veel praktijk- en proceservaring op tal van rechtsgebieden.

Christiaan Plaat wil als advocaat rechtsbijstand verlenen aan eenieder die daarom verzoekt, ongeacht leeftijd of maatschappelijke positie. Meer weten over omgangsregeling, erkenning of andere onderdelen van het familierecht? Neem direct en vrijblijvend contact op met Mr. C.C.W. (Christiaan) Plaat.