In het insolventierecht gelden korte termijnen, in het bijzonder voor het instellen van rechtsmiddelen tegen een gerechtelijke uitspraak. Zo is de termijn voor hoger beroep in een WSNP-zaak slechts 8 dagen.

Deze hogerberoeptermijn begint op de dag ná de datum die op het vonnis staat vermeld. Dus is een vonnis gedateerd op 9 juli, dan begint de 8-dagen termijn op 10 juli en eindigt deze op 17 juli. 17 juli is dus de laatste dag om hoger beroep te kunnen instellen.

Het instellen van hoger beroep kan alleen een advocaat doen. Het afwijken van het beroepstermijn is enkel bij uitzondering mogelijk.

Handhaving beroepstermijn WSNP

Aan de 8-dagentermijn voor hoger beroep wordt door de rechter in principe streng de hand gehouden. Bij uitzondering is de rechter bereid hiervan af te wijken.

Verschoonbare termijnoverschrijding

De rechter kan afwijken van de termijn als sprake is van een zogenoemde verschoonbare termijnoverschrijding. Hiervan kan sprake zijn als de schuldenaar door omstandigheden die buiten zijn macht liggen niet weet wanneer uitspraak zal worden gedaan.

Een uitzondering is met name gerechtvaardigd indien degene die beroep instelt, ten gevolge van een door (de griffie van) de rechtbank (of het hof) begane fout of verzuim niet tijdig wist en redelijkerwijs ook niet kon weten dat de rechter uitspraak heeft gedaan, en de uitspraak hem (als gevolg van een niet aan hem toe te rekenen fout of verzuim) pas na afloop van de beroeptermijn is toegezonden of verstrekt.

Voorbeelden

Wanneer bijvoorbeeld de rechter, op de zitting waarbij de schuldenaar aanwezig is, heeft verzuimd precies aan te geven op welke datum uitspraak zal worden gedaan, dan kan er sprake zijn van verschoonbare termijnoverschrijding.

Ook kan dit het geval zijn wanneer het vonnis de schuldenaar te laat bereikt mogelijk vanwege een te late toezending door de rechtbank.

In hoger beroep dient het Gerechtshof te onderzoeken of de uitspraak van de rechtbank als gevolg van een niet aan de schuldenaar toe te rekenen fout of verzuim pas na afloop van de termijn voor het instellen van hoger beroep is toegezonden of verstrekt.

Actieve houding

Hoe dan ook, één ding is duidelijk: van de schuldenaar wordt een actieve houding verwacht als het gaat om de vaststelling van de datum van de uitspraak door de rechtbank en de termijn voor hoger beroep die aansluitend begint … en snel eindigt.

Heeft u te maken van een afwijzing van uw WSNP-aanvraag, een tussentijdse beëindiging van uw WSNP of een beëindiging zonder schone lei? Neem dan vrijblijvend contact op met Christiaan Plaat, advocaat Ede. Ik kan u helpen om gratis in hoger beroep te gaan!