Het komt nogal eens voor. Een echtpaar met problematische schulden dat, na een mislukt minnelijk traject, de rechtbank verzoekt om te worden toegelaten tot de WSNP, de wettelijke schuldsaneringsregeling.

Het feit dat beiden in gemeenschap van goederen zijn gehuwd betekent niet dat hun verzoeken als eenparig door de rechtbank behoren te worden beoordeeld. Zeker niet wanneer de persoonlijke omstandigheden van de echtgenoten van elkaar verschillen.

Wanneer ontstaan er problemen?

Wanneer de rechtbank besluit om beide echtgenoten toe te laten tot de wettelijke schuldsanerings-regeling, dan betekent de gemeenschap van goederen niet direct een probleem voor de positie van sanieten. Dit geldt ook wanneer beide echtgenoten niet tot de wettelijke schuldsaneringsregeling worden toegelaten.

Maar de rechtbank kan ook besluiten om de ene echtgenoot wel toe te laten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling en de andere echtgenoot niet. In dat geval levert de gemeenschap van goederen doorgaans problemen op.

Schuldeisers

Immers, schuldeisers zijn gebonden aan de voor de ene echtgenoot geldende schuldsaneringsregeling, maar via de andere echtgenoot, op wie geen regeling van toepassing is, kunnen de schuldeisers verhaal blijven halen op het tot de gemeenschap van goederen behorende inkomen en vermogen van de andere echtgenoot.

Het gevolg daarvan is dat een eventueel aan de ene echtgenoot te verlenen schone lei eigenlijk geen betekenis heeft.

Voor wie is toegelaten tot de wettelijke regeling, maar is getrouwd met een partner die niet tot de regeling is toegelaten, is de WSNP praktisch gezien van weinig effect.

Oplossingen in de rechtspraak

In de rechtspraak is geprobeerd praktische oplossingen te bedenken voor dit dilemma.

  • Soms worden beide verzoeken tot toepassing van de WSNP afgewezen wanneer één van de echtgenoten al niet wordt toegelaten tot de regeling.
  • Een ver(der)gaande oplossing is het beëindigen van de gemeenschap van goederen bijvoorbeeld door afstand te doen van de gemeenschap of door het maken van huwelijkse voorwaarden.

De toekomst zal leren hoe verder om te gaan met de gemeenschap van goederen in de WSNP.

Meer weten over WSNP?

Meer weten over de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of over Hoger Beroep WSNP? Neem contact op met Mr. C.C.W. (Christiaan) Plaat, advocaat in Ede.