Onderstaand artikel verscheen in juni 2020 in huis-aan-huis-blad Ede Totaal.


EDE – ‘Betrokken, bereikbaar en betaalbaar, deze drieslag wil ik elke dag waarmaken. Samen met de cliënt een minnelijke oplossing bereiken waar dat kan, maar procederen waar het moet.’ Aan het woord is Christiaan Plaat, die zijn advocatenkantoor twee jaar geleden van Utrecht naar Ede verhuisde. Hij is als advocaat gespecialiseerd in het familierecht, jeugd(straf) recht, strafrecht en WSNP/schuldsanering.

‘Deze rechtsgebieden liggen dicht tegen elkaar aan, maar zijn tegelijkertijd best breed.’

Op de website van het advocatenkantoor is exact te vinden wat de advocaat binnen ieder rechtsgebied wel en niet doet.

Persoonlijke samenwerking

Christiaan Plaat staat bekend als advocaat met een goed luisterend oor voor de problemen die spelen en oog voor de persoonlijke situatie.

‘Ik ben een sociaal advocaat en sta zoveel mogelijk náást de mensen, ongeacht leeftijd of maatschappelijk positie’, zegt hij. ‘Ik vind het belangrijk om een ieder persoonlijk en in vertrouwelijkheid bij te staan, met waardigheid en respect. Een direct en rechtstreeks contact met de cliënt, daar ga ik voor!’

Advocaat Plaat informeert, adviseert, denkt mee en zoekt naar praktische oplossingen.

‘Advocatuur betekent voor mij een optimale persoonlijke samenwerking met de cliënt in de behartiging van diens belangen. Samen een realistisch resultaat bereiken waarmee de cliënt verder kan. Wanneer dat lukt, heb ik mijn doel bereikt!’

Advocatenkantoor Plaat – Stationsweg 35, 6711 PJ Ede – T: 0318 30 04 64 – E: info@advocatenkantoorplaat.nl – I: www.advocatenkantoorplaat.nl